-1000

Het hankenbosje bij Drenthen

De Hankenberg mogen we wel als het meest zuidelijke puntje van de Hondsrug beschouwen en ligt aan de zuidkant van Zuidbarge, richting Erica. De grafheuvel op de Hankenberg werd omstreeks 1000 v. Chr. opgeworpen om een belangrijk persoon te begraven.

Klik hier om verder te lezen

1100

De put en de resten van de spieker bij Dukers

Op het achtererf van Rietlandenstraat 10 (niet vrij toegankelijk) is in 1986 bij graafwerkzaamheden door de eigenaar een middeleeuwse waterput, daterend uit de 11e-13e eeuw, deels blootgelegd.

Klik hier om verder te lezen

1600

Het onstaan van Suytberge

Zuidbarge wordt, voor zover we kunnen nagaan, voor het eerst schriftelijk vermeld in een oorkonde van 5 mei 1362. Deze oorkonde is weliswaar verloren gegaan, maar we weten van het bestaan, omdat deze oorkonde op 28 december 1600 nauwkeurig is overgeschreven op een document dat zich nog in het Drents archief bevindt.

Klik hier om verder te lezen

1830

Het stroomgebied van de Delft door Zuidbarge en het Bargermeer

Zuidbarge is van oudsher verbonden geweest met water. Eerst met het Bargermeer en de riviertjes de Delft, later met het Oranjekanaal. Het Bargermeer betrof een natuurlijke laagte die gevuld was met (ondiep) water met een oppervlakte van ca. 400 ha.

Klik hier om verder te lezen