Plaatselijk Belang heeft-zoals de naam al aangeeft- als taak om de belangen van de inwoners van ons dorp te behartigen. We zijn erkend overlegpartner (EOP) van de gemeente Emmen. Met de gemeente is er afstemming over de openbare ruimte, de woonomgeving, het verkeer en het onderhoud van het grijs en het groen. Daarnaast zijn wij voor de bewoners het aanspreekpunt wanneer er naar hun mening actie nodig is. Men kan ook rechtstreeks aan de gemeente meldingen doen via de app BuitenBeter. De respons op deze meldingen werkt goed.

Plaatselijk Belang is ook eindverantwoordelijke voor het dorpshuis ‘Het Hoefijzer’. Via een apart benoemd bestuur, de Beheercommissie, wordt de dagelijkse gang van zaken in goede samenspraak met de beheerders aangestuurd.

Op dit moment is de aanleg van een glasvezel kabelnet voor de kleine woonkernen in voorbereiding. GlasDraad Drenthe zal tot 12 juli 2021 een vraagbundelingscampagne voeren. Als 50% van de bewoners van alle woonkernen zich heeft ingeschreven, zullen in 2022 de ingeschreven woningen en bedrijven in deze kleine kernen van gemeente Emmen worden voorzien van glasvezel. Het bestuur van Plaatselijk Belang Zuidbarge vindt deze voorziening belangrijk en roept de inwoners van ons dorp op om zich aan te melden bij het nieuwe glasvezelnetwerk. Meer informatie vindt u op de website  www.glasdraaddrenthe.nl

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of mailen naar info@zuidbarge.nl

Dank u voor uw aandacht.

Tiddo Mendelts
Voorzitter Plaatselijk Belang Zuidbarge

Inus Jeuring

Lid
Telefoonnummer: 06-20006639

Aart Katerbarg

Lid
Telefoonnummer: 0591-643330

Ankie Hulst

Secretaris
Telefoonnummer: 06-10713764

Tiddo Mendelts

Voorzitter
Telefoonnummer: 0591-677048

Willy Stuulen

Penningmeester
Telefoonnummer: 06-12515558