Plaatselijk Belang Zuidbarge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website.
In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

1.Persoonsgegevens die worden verwerkt

Plaatselijk Belang Zuidbarge kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Plaatselijk Belang Zuidbarge. Plaatselijk Belang Zuidbarge kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam en uw e-mailadres.

2.Waarom Plaatselijk Belang Zuidbarge uw gegevens nodig heeft:

Plaatselijk Belang Zuidbarge verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

3.Hoe lang we u gegevens bewaren:

Plaatselijk Belang Zuidbarge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4.Delen met anderen:

Plaatselijk Belang Zuidbarge verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.In kaart brengen websitebezoek:

Op zuidbarge.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Plaatselijk Belang Zuidbarge gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6.Gegevens aanpassen of verwijderen:

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar info@zuidbarge.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens

7.Beveiligen:

Plaatselijk Belang Zuidbarge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Plaatselijk Belang Zuidbarge via info@zuidbarge.nl
Namens Plaatselijk Belang Zuidbarge