Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Zuidbarge

Op donderdag 29 november 2018 vindt om 20.00 uur de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Zuidbarge plaats in Dorpshuis ’t Hoefijzer in zaal 1. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Vanaf 19.45 uur is de zaal open.

Agenda:
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
2. Notulen ledenvergadering van 23 november 2017 (kopie ter inzage in het dorpshuis en verder op onze website www.zuidbarge.nl).
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag Beheercommissie.
6. Financieel verslag Beheercommissie plus vaststelling begroting 2018-2019.
7. Geconsolideerde balans (BC+PB).
8. Verslag Kascommissie (dhr. Ton Reuvekamp en dhr. Henk van Bruggen).
9. Benoeming Kascommissielid; dhr. H. van Bruggen is aftredend.
10. Pauze
11. Bestuursverkiezing – aftredend is Jan Omvlee. Het bestuur stelt voor om dhr. Tiddo Mendelts in zijn plaats voor te dragen. Volgens art. 11 van de Statuten kunnen andere kandidaten zich aanmelden bij het bestuur tot een half uur voor aanvang van deze ALV met kandidaatstelling voorzien van handtekening van tenminste 10 leden.
12. Trekking en bekendmaking winnaar kleurplaat + prijsvraag in de dorpskrant 2018. Prijsuitreiking.
13. Actualiteiten waaronder Grijs en Groen en Verkeer.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Namens het bestuur,

Ankie Hulst,
secretaris


 

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 23 november 2017.

Klik hier voor de volledige tekst.

 


 

PERSBERICHT

Snel internet op stoom
Bewoners buitengebied Emmen: Eindelijk!

Sinds begin oktober is het vraagbundelingsproject voor snel internet in de buitengebieden van Emmen op stoom gekomen. Er zijn 1128 adressen, die in aanmerking komen voor aansluiting op het glasvezelnetwerk, dat daartoe gaat worden aangelegd. Gaat worden? Dat is nog de vraag, want de start van aanleg vereist dat minimaal 50% van de adressen zich ook daadwerkelijk opgeven bij de providers. Deze inschrijvingen komen nu binnen, waardoor de stand nu al boven de 10% staat. Nog een flink aantal te gaan dus in nog slechts 5 weken, want de deadline voor inschrijving is gesteld op 1 december a.s. Voor de bewoners van het buitengebied, die allemaal al via de post en flyers zijn geïnformeerd, is het belangrijk om niet al te lang meer te wachten, want de datum van 1 december is heilig. De stichting Snel Internet Buitengebied Emmen en de firma Glasdraad Drenthe geven met genoegen extra informatie, naast de 7 informatiepunten in diverse winkels.
Er worden in november een aantal inschrijf-informatieavonden georganiseerd, terwijl gewoon direct contact met één van de ambassadeurs ook mogelijk is. Heeft u als bewoner behoefte aan advies en overleg, of gewoon nog een paar praktische vragen? Mail dan naar info@sibe.online of kijk op www.sibe.online of kijk op drenthe.glasdraad.nl. Daar ziet u wanneer er inschrijfavonden bij u in de buurt zijn en waar u de informatiewinkels kunt vinden. Nogmaals, wacht niet te lang, want hoe eerder de 50% is gehaald, hoe eerder u kunt genieten van snel internet, een goed tv-aanbod en passende telefonie. U kunt zich ook direct inschrijven via de websites van de providers.

Snel internet, we willen het gewoon allemaal hebben!

——————————————————————————————————————————-

Privacyverklaring – AVG

Plaatselijk Belang Zuidbarge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

  1. Persoonsgegevens die worden verwerkt: Plaatselijk Belang Zuidbarge kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Plaatselijk Belang Zuidbarge. Plaatselijk Belang Zuidbarge kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam en uw e-mailadres.
  2. Waarom Plaatselijk Belang Zuidbarge uw gegevens nodig heeft: Plaatselijk Belang Zuidbarge verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.
  3. Hoe lang we u gegevens bewaren: Plaatselijk Belang Zuidbarge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  4. Delen met anderen: Plaatselijk Belang Zuidbarge verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  5. In kaart brengen websitebezoek Op zuidbarge.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Plaatselijk Belang Zuidbarge gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
  6. Gegevens aanpassen of verwijderen: Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar info@zuidbarge.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.
  7. Beveiligen: Plaatselijk Belang Zuidbarge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Plaatselijk Belang Zuidbarge via info@zuidbarge.nl

Namens Plaatselijk Belang Zuidbarge

K.v.K.nr.: 40047768

Emmen, oktober 2018

 

—————————————————————————————————————————————-LANDELIJKE BOERENFAIR ZUIDBARGE 2018     

Op zaterdag 8 september 2018  heeft de Landelijke Boerenfair Zuidbarge plaatsgevonden. Dit was een groot succes! De standhouders, bezoekers en organisatie kijken terug op een prachtige dag. Iedereen was goed gestemd, het weer was perfect voor de fair (niet te warm en niet te koud), een super mooie locatie en er kwamen veel bezoekers langs. Vele standhouders hebben inmiddels aangegeven uit te kijken naar een volgende editie in 2019 ….. Wie weet!

       

 

Collectieve aansprakelijkheid- en vrijwilligersverzekering gemeente Emmen
Klik hier voor meer informatie.

Dorpskrant 2018

Voor de volledige tekst klik hier

Boek over de geschiedenis van den Oever
In oktober/november 2017 is er een boek uitgekomen over de geschiedenis van den Oever, dat historisch onder Zuidbarge valt. Voor meer informatie klik hier.

Jaarverslag secretariaat 2016/2017
Klik hier voor de volledige tekst.