Persbericht.

Op zondag 28 april houdt de Werkgroep Boerenerven Drenthe in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap van 11.00 – 13.00 uur een wandelexcursie langs de boerenerven in Zuidbarge. Deskundigen van de werkgroep vertellen over de geschiedenis en het gebruik van de erven rond de boerderijen, aan de hand van voorbeelden die in Zuidbarge te zien zijn. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Startlocatie: op de kruising van de Rietlandenstraat en de Halvemaanweg.

Drentse boerenerven
Het (boeren)erf is een belangrijke schakel tussen de boerderij en het landschap. Door het verdwijnen van het traditionele boerenbedrijf verdwijnt langzaam maar zeker ook de eenheid tussen boerderij, landschap en erf. Nieuwe of oude bewoners toveren het erf om in hun persoonlijke paradijs, compleet ingericht naar steeds wisselende en elkaar snel opvolgende tuintrends. Boerenerven verworden tot wezensvreemde eilanden in het eenvoudige, harmonische Drentse landschap. Het verdwijnen van fruitbomen en het te pas, maar meestal te onpas, toepassen van leilinden op het erf spreekt boekdelen.

Zuidbarge
Oorspronkelijk was Zuidbarge samen met Noordbarge een zelfstandige Marke in de Zuidoosthoek van Drenthe. Bij de opheffing van de Drentse Marken in de 19e eeuw is ze opgegaan in de Gemeente Emmen. De Marke strekte zich oorspronkelijk uit tot ver in het veengebied het Amsterdamsche Veld. Met dit veengedeelte konden de markegenoten weinig beginnen. Halverwege de 19e eeuw kwam de vervening in dit deel van Drenthe op gang en daarvan konden ze flink profiteren. Op 28 juni 1851 verkopen ze grote delen van hun bezit aan de Drentsche Kanaalmaatschappij en de Drentsche Landontginning-Maatschappij.
Nu is de oude dorpskern nog duidelijk zichtbaar en heeft het zijn rust behouden. Dit ondanks het feit dat het dorp ingeklemd ligt tussen de Rondweg, het industrieterrein Bargermeer en de woonwijk de Rietlanden.
In Zuidbarge vinden we aan de Rietlandenstraat ook één van de twee rijks monumentale boerenerven van Drenthe. Tijdens de wandeling zullen we uiteraard bij dit erf stilstaan en vertellen waarom dit erf een rijksmonument is.
Werkgroep Boerenerven
De Werkgroep Boerenerven zet zich actief in voor het behoud van het traditionele, authentieke boerenerf. Vooral het belang van het behoud van de eenheid tussen boerderij, erf en landschap krijgt veel aandacht. De Werkgroep wil de mensen leren kijken, want dan kun je bewuster een keuze maken. Inheemse boomsoorten en struiken die het goed doen, de sterke, fleurige boerenbloemen, de groentetuin, dierenweitjes en flintenstraatjes, de fruitbomen die bij de grondsoort passen, ze krijgen alle aandacht. En waarom eigenlijk een haag of een hek? U hoort het allemaal tijdens de excursie. Wij hopen u te mogen begroeten op deze zondagmorgen.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Jaarverslag secretaris Plaatselijk Belang 2017-2018

Klik hier

————————————————————————————–

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Zuidbarge

Op donderdag 29 november 2018 vindt om 20.00 uur de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Zuidbarge plaats in Dorpshuis ’t Hoefijzer in zaal 1. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Vanaf 19.45 uur is de zaal open.

Agenda:
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
2. Notulen ledenvergadering van 23 november 2017 (kopie ter inzage in het dorpshuis en verder op onze website www.zuidbarge.nl).
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag Beheercommissie.
6. Financieel verslag Beheercommissie plus vaststelling begroting 2018-2019.
7. Geconsolideerde balans (BC+PB).
8. Verslag Kascommissie (dhr. Ton Reuvekamp en dhr. Henk van Bruggen).
9. Benoeming Kascommissielid; dhr. H. van Bruggen is aftredend.
10. Pauze
11. Bestuursverkiezing – aftredend is Jan Omvlee. Het bestuur stelt voor om dhr. Tiddo Mendelts in zijn plaats voor te dragen. Volgens art. 11 van de Statuten kunnen andere kandidaten zich aanmelden bij het bestuur tot een half uur voor aanvang van deze ALV met kandidaatstelling voorzien van handtekening van tenminste 10 leden.
12. Trekking en bekendmaking winnaar kleurplaat + prijsvraag in de dorpskrant 2018. Prijsuitreiking.
13. Actualiteiten waaronder Grijs en Groen en Verkeer.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Namens het bestuur,

Ankie Hulst,
secretaris


 

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 23 november 2017.

Klik hier voor de volledige tekst.

 


 

Privacyverklaring – AVG

Plaatselijk Belang Zuidbarge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

  1. Persoonsgegevens die worden verwerkt: Plaatselijk Belang Zuidbarge kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Plaatselijk Belang Zuidbarge. Plaatselijk Belang Zuidbarge kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam en uw e-mailadres.
  2. Waarom Plaatselijk Belang Zuidbarge uw gegevens nodig heeft: Plaatselijk Belang Zuidbarge verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.
  3. Hoe lang we u gegevens bewaren: Plaatselijk Belang Zuidbarge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  4. Delen met anderen: Plaatselijk Belang Zuidbarge verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  5. In kaart brengen websitebezoek Op zuidbarge.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Plaatselijk Belang Zuidbarge gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
  6. Gegevens aanpassen of verwijderen: Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar info@zuidbarge.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.
  7. Beveiligen: Plaatselijk Belang Zuidbarge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Plaatselijk Belang Zuidbarge via info@zuidbarge.nl

Namens Plaatselijk Belang Zuidbarge

K.v.K.nr.: 40047768

Emmen, oktober 2018

 

—————————————————————————————————————————————-LANDELIJKE BOERENFAIR ZUIDBARGE 2018     

Op zaterdag 8 september 2018  heeft de Landelijke Boerenfair Zuidbarge plaatsgevonden. Dit was een groot succes! De standhouders, bezoekers en organisatie kijken terug op een prachtige dag. Iedereen was goed gestemd, het weer was perfect voor de fair (niet te warm en niet te koud), een super mooie locatie en er kwamen veel bezoekers langs. Vele standhouders hebben inmiddels aangegeven uit te kijken naar een volgende editie in 2019 ….. Wie weet!

       

 

Collectieve aansprakelijkheid- en vrijwilligersverzekering gemeente Emmen
Klik hier voor meer informatie.

Dorpskrant 2018

Voor de volledige tekst klik hier

Boek over de geschiedenis van den Oever
In oktober/november 2017 is er een boek uitgekomen over de geschiedenis van den Oever, dat historisch onder Zuidbarge valt. Voor meer informatie klik hier.