AED

Waar hangen de AED’s in Zuidbarge?
De AED’s hangen op de volgende locaties:

De Trans, Zuidbargerstraat 120
Fam. Klasen, Zuidbargerstraat 63
Tafel 16, Zuidbargerstraat 44

Alle AED’s hangen in een verwarmde kast met een cijfercode. De cijfercode wordt bij een oproep via sms verstrekt aan de burgerhulpverlener. Wij realiseren ons dat het jammer is dat de AED op deze manier niet voor iedereen toegankelijk is maar hierdoor is de kans op diefstal of vernieling zo klein mogelijk gemaakt.

Wanneer wordt een AED gebruikt?
Bij een hartstilstand is er vaak sprake van een zeer snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, waardoor deze niet meer samentrekken. De bloedsomloop ligt stil en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Dit noem je ventrikelfibrilleren. Dit fibrilleren moet gestopt worden. Dit heet defibrilleren. Een AED herkent als er sprake is van ventrikelfibrillatie en geeft een schokopdracht als defibrillatie nodig is.

Hoe ziet een AED er uit?
Een AED is een draagbaar apparaat van ongeveer 30 bij 30 cm. Er zitten electroden aan die op de borstkas van het slachtoffer worden geplakt en die registreren of er een schok moet worden gegeven. Door een druk op de knop door de bediener van de AED wordt de schok toegediend. Er kan alleen een schok worden toegediend indien dit zinvol is.

Waarom is het gebruik van een AED zo belangrijk?
Als iemand een hartstilstand heeft dan wordt zijn overlevingskans vele malen groter indien er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet. Omdat het meestal langer duurt voordat de ambulance er is, is het dus van levensbelang dat er in een dorp voldoende AED’s en vrijwilligers zijn.

Hoe weet de vrijwilligers dat er ergens een AED ingezet moet worden?
Alle vrijwilligers staan ingeschreven bij HartslagNu. HartslagNu is een samenwerkingsverband van ambulancediensten ter bevordering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een hartstilstand. Bij een telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) hartstilstand worden door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem stuurt via een SMS bericht een groot aantal hulpverleners naar het slachtoffer toe. Een aantal gaan rechtstreeks en beginnen met reanimeren en een aantal krijgen de opdracht om een AED mee te nemen. Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen meerdere burgerhulpverleners tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen (met een maximum van 30 burgerhulpverleners per alarmering). Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is.

Wat doet de vrijwilliger?
Diegene die het eerst bij het slachtoffer aanwezig is zal kijken of er inderdaad sprake is van een hartstilstand en zal beginnen met hartmassage en mond op mond beademing. Als de AED aanwezig is dan zal deze worden aangesloten en zal, indien nodig, een schok worden toegediend. Als de ambulance arriveert zal het ambulancepersoneel de reanimatie overnemen. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat ze jaarlijks een herhalingstraining volgen.

Burgerhulpverlener worden?
Wil je ook burgerhulpverlener worden? We hebben nu éénmalig de mogelijkheid om voor maximaal 25 inwoners van Zuidbarge een basiscursus reanimatie met AED-bediener aan te bieden. De cursusduur hiervoor bedraagt 1 dagdeel of cursusavond. Na afronding van deze cursus word je ingeschreven in het register van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en kunt je je inschrijven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Aanmelden hiervoor kan via mail: info@zuidbarge.nl of bij één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang.

Wat te doen na een oproep?
Na een oproep en eventueel gebruik van de AED dient deze gecontroleerd en weer aangevuld te worden. Breng de AED na gebruik meteen naar een bestuurslid van het Plaatselijk Belang. Adressen vindt u elders op deze site. Binnen 24 uur zal de AED dan weer operationeel teruggeplaatst worden op de oorspronkelijk plaats.

Nazorg
Een reanimatie kan een indrukwekkende en emotionele ervaring zijn. Je hebt na afloop misschien ook allerlei vragen. Heb ik het wel goed gedaan? Hoe is het met het slachtoffer afgelopen? Voor vragen en/ of begeleiding na een reanimatie kunt je als hulpverlener terecht bij HartslagNu. Hier vind je een vragenlijst, waarop je kunt aangeven of je behoefte hebt aan nazorg.

Donateur worden?
Om in de toekomst de AED’s te blijven onderhouden en te vervangen en onze vrijwilligers jaarlijks te kunnen scholen is er voortdurend geld nodig. Daarom zijn we gestart met het werven van donateurs. Voor slechts 10 euro per jaar kunt u ons steunen als donateur. Aanmelden hiervoor kan via mail info@zuidbarge.nl of bij één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang. Wij zijn heel blij met uw steun voor een hartveilig Zuidbarge.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?
Indien u nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot het bestuur van het Plaatselijk Belang Zuidbarge.

WhatsApp-groep Buurtpreventie Zuidbarge

Met de inwoners van Zuidbarge werken we in de WhatsApp-groep samen aan een stukje veiligheid in onze omgeving. In deze groep kunnen we bij verdachte of buitengewone omstandigheden onderling informatie delen, dit met de oproep om alert te zijn of om, indien nodig, aangifte te kunnen doen bij politie.

Doorgaans is het rustig in de groep, het kan maanden achtereen stil zijn. Soms een klein incident, attentie om alert te zijn, loslopende huisdieren of een gevonden voorwerp. Maar er zijn ook meldingen omtrent serieuze zaken. Hiermee laat de groepsApp zijn preventieve werking zien. Ook al weet je niet wat er zich ‘onder water’ afspeelt, door te laten zien dat er opgelet wordt, kan een plan op crimineel vlak worden verstoord.

Net zo belangrijk als onze groepsapp zijn de “Attentie Buurtpreventie”-bordjes bij de ingangen van ons dorp. Diegene die zich aangesproken voelt, voelt te meer dat er opgelet wordt. Onze buren Erica en omgeving Gorzenveld hebben inmiddels ook een buurtpreventie groepsapp opgericht en bordjes opgehangen. Dus ook in dit gebied hebben we hiermee een mooie dekking.

Indien u als inwoner van Zuidbarge lid wilt worden van de WhatsApp-groep Buurtpreventie Zuidbarge, of heeft u vragen hierover, dan kun u zich melden bij Plaatselijk Belang. Telefoonnummers worden niet zo maar toegevoegd, vooraf worden meerdere gegevens gecontroleerd, dit om de groep betrouwbaar en solide te houden.

Wijkagent

De wijkagenten, Lieneke Gienger en Melanie Kuhne, zijn te bereiken via het algemeen nummer: 0900 - 8844.

Redactie

De redactie van de website Zuidbarge.nl zoekt medewerkers die het leuk vinden om af en toe een stukje te schrijven of foto’s te maken in en over Zuidbarge. We denken hierbij aan vermelding van nieuwsberichten, actualiteiten, achtergrondinformatie over Zuidbarge, leuke verhalen etc. 
De redactie heeft hierover afstemming met het bestuur van Plaatselijk Belang alvorens over te gaan tot plaatsing.
Lijkt je dit leuk, neem dan contact op via info@zuidbarge.nl

Bladafval

Herfstbladeren aan de bomen zijn prachtig, maar zodra het blad op de grond valt, kan dat problemen geven. De Gemeente ruimt het blad zo goed mogelijk op zodat de straten en voet- en fietspaden goed begaanbaar zijn. Dat doen zij met hulp van Emco, Area Reiniging en een maai-aannemer. Tijdens de herfst ruimen zij bladeren op in de dorpen en wijken, binnen en buiten de bebouwde kom.
Heeft uw veel bladafval? Dan kunt u dit kwijt in uw groene container of gratis naar Area Reiniging brengen. Ook kunt u het bladafval naar een bladverzamelplaats in uw buurt brengen. In elke wijk of dorp is een groenstrook of parkeerplaats aangewezen als bladverzamelplaats. Area of de maai-aannemer halen tot half december de bladeren met een vrachtwagen op. Houd er daarom rekening mee dat u de bladeren niet onder een boom legt. Leg er ook geen takken of ander vuilnis neer.

Bladverzamelplaats in Zuidbarge:

 • Achter de Smidse bij nummer 10
 • Zuidbargerstraat bij nummer 54

BuitenBeter app

Klachten of problemen melden bij de gemeente?
Met de BuitenBeter app (zowel voor Android als iPhone) meld je een probleem snel en makkelijk bij je gemeente. Meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert! Zo kun je zelf bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle hulp gebruiken om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden.

Zo werkt het in 4 eenvoudige stappen:

 • Stap 1: Maak een foto
  Een foto zegt meer dat duizend woorden. Leg dit direct vast met je smartphone.
  De gemeente kan nu zo snel mogelijk de ernst van de situatie inschatten en bepalen hoe, door wie en wanneer het probleem kan worden opgelost.
 • Stap 2: Leg de locatie vast
  Op basis van GPS wordt de exacte locatie automatisch bepaald.
  Zo kan de gemeente meteen zien op welke plek de melding is gedaan. Je kunt ook zelf een adres intypen of de pin op het kaartje verplaatsen.
 • Stap 3: Omschrijf het probleem
  Selecteer het probleem uit de lijst met veelvoorkomende problemen, zoals zwerfvuil op straat, slecht wegdek of kapotte straatverlichting.
  Je kunt het probleem ook omschrijven of toelichten.
 • Stap 4: Verzend de melding
  De melding is nu klaar om te versturen! Deze komt automatisch binnen bij de betreffende gemeente.
  De app werkt in heel Nederland. Het verzenden van je melding is gratis, net als het downloaden van de app.
 • Tenslotte… Volg de melding. Hier kun je de status van je melding volgen. Als jouw gemeente ook terugkoppeling geeft, kun je de status van je melding blijven volgen.

Probleem opgelost?
Groen staat voor afgehandeld. Wilt of kunt u geen gebruik maken van de BuitenBeter app, dan kunt u uw melding of vraag aan de gemeente ook kwijt via het telefoonnummer 14 0591 of via www.emmen.nl

Verkeer

Verkeer zal altijd een punt van aandacht zijn binnen Zuidbarge. Veiligheid en prettig wonen staan hierbij centraal! Om het verkeersveilig gedrag te bevorderen bevinden zich in Zuidbarge 3 digitale verkeersremmers (de zogenaamde smileys), enkele afbeeldingen van ’30 km.’ op de straat en een aantal herhalingsborden 30 km. De locatie van de smileys wordt periodiek gewijzigd om gewenning tegen te gaan en om het maximale effect te bereiken.