Omschrijving van de Waterput

Bij graafwerkzaamheden in het zicht gekomen enkele meters diepe schacht van een waterput, die is opgebouwd uit zorgvuldig op een houten raamwerk gestapelde veldkeien.

Schacht van een 11e-13e-eeuwse waterput van algemeen archeologisch en cultuurhistorisch belang voor de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van het huidige Zuid-Barge en omgeving wegens ouderdom, zeldzaamheid, oorspronkelijke functie en constructie.