Vervolg Platform Windkracht 3: Bewonersbijeenkomst- gemeentebrede ontwerpsessies Windkracht 3

Op 30 en 31 januari worden gemeentebrede ontwerpsessies gehouden voor inwoners van de gemeente Emmen en randgemeenten. Onderstaande uitnodiging is bestemd voor de bewoners.

Het is bekend welke gebieden in beeld zijn als mogelijke plaatsing voor windmolens. Bewoners zijn nu samen met het platform aan zet. Want hoe moeten de molens worden geplaatst in het landschap. In welke opstelling en hoe hoog moeten ze worden? Welke afspraken moeten er komen tussen ontwikkelaars en bewoners?

Dit is belangrijk, want deze bevindingen worden gebundeld en aangeboden aan het college en uiteindelijk de gemeenteraad. Voor 1 juli 2015 beslist de gemeenteraad waar de molens definitief mogen worden geplaatst.

Ontwerpsessies
Alle 8 gebieden krijgen een zogenaamd gebiedsproces. Als eerste stap wordt gemeentebreed naar alle gebieden tegelijk gekeken. Vrijdagmiddag 30 januari en/of zaterdagochtend 31 januari zijn hiervoor ontwerpsessies gepland met alle inwoners van de gemeente Emmen en de randgemeenten. Op beide dagen wordt hetzelfde programma doorlopen, het is daarom niet nodig bij beide dagen aanwezig te zijn.

Naast het starten met ontwerpen, wordt bij de bijeenkomst ook gesproken over de invulling van de Gedragscode Emmen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U kunt kiezen welk dagdeel u wilt deelnemen.

Wanneer? 

Vrijdag 30 januari 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 31 januari 9.30 tot 13.00 uur

Waar?

Van der Valk Emmen,
Verlengde Herendijk 50 Nieuw-Amsterdam

Excursie windmolenpark
Zaterdagmiddag, na afloop van de gemeentebrede ontwerpsessie, vertrekken we met de bus naar een windmolenpark. We vertrekken om 13.00 uur vanaf Van der Valk. Wij verwachten rond 18:30 uur weer terug te zijn. U kunt zich tot uiterlijk 29 januari nog opgeven via windkracht3@emmen.nl.