Startbijeenkomst van Platform Windkracht 3 voor inwoners van de gemeente Emmen, Vlagtwedde en Coevorden

In 2020 moet voor 95,5 MW aan windenergie gerealiseerd worden in de gemeente Emmen. Bewoners zijn nu samen met het platform aan zet. Want in welke opstelling moeten de turbines geplaatst worden en welke randvoorwaarden moeten we hanteren voor welk gebied? Welke afweging vinden bewoners dat hierin gemaakt moet worden?

Het platform stelt zich zelf voor en legt uit hoe het vervolgtraject er uit komt te zien. Wat is de planning, wat zijn belangrijke uitgangspunten? Uitleg wordt gegeven over de belemmeringenkaart en de startnotitie MER. Ook wordt meer verteld over de mogelijkheden van eigen energiecoöperaties.
Datum: donderdag 15 januari 2015
Tijd: 19.30 tot ongeveer 22.00 uur

Locatie: Hamsphire hotel, Van Schaikweg 55, Emmen
Voor: Inwoners

Platform Windkracht 3

In platform Windkracht 3 zitten Rob Rietveld, directeur Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en Reinder Hoekstra, directeur Natuur- en Milieufederatie Drenthe. De gemeente Emmen ondersteunt het platform. Het platform heeft twee opdrachten; het organiseren van de gebiedsprocessen waarin de ruimtelijke ontwerpen voor de opstelling van de windmolens wordt besproken en het opstellen van een concept Gedragscode Emmen waarin de randvoorwaarden voor de projectontwikkeling worden bepaald. De bevindingen uit de gebieden worden ter advisering aan het college van B en W voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. Voor 1 juli 2015 neemt de gemeenteraad een besluit.

Kijk voor meer informatie over het Platform Windkracht 3 op www.emmen.nl/windkracht3