Planmatig boombeheer najaar 2015

Plaatselijk Belang Zuidbarge ontving onderstaande brief van de gemeente. Voor meer informatie zie bijlagen.

 

Geachte EOP Zuidbarge,

De gemeente Emmen wil u informeren over het vervolg van planmatig boombeheer dat dit najaar binnen uw dorp en of wijk wordt uitgevoerd.

Wij gaan binnen uw wijk / dorp bomen kappen en of bomen snoeien.

De werkzaamheden van bomen kap worden in tegenstelling tot voorgaande kap ronde nu in een keer uit gevoerd. Dat wil zeggen de bomen worden gekapt, stobben gefreesd en het geheel direct wordt afgewerkt. Door de veranderende aanpak zal de overlast voor de omwonende tot een minimum worden beperkt. (aanvang werkzaamheden begin september)

De werkzaamheden van bomen snoei worden in de periode van oktober t/m maart afgerond.
Het is nog niet exact bekend in welk dorp of wijk de aannemer begint met het kappen en of snoeien, de gebiedsopzichters worden hier van op de hoogte gebracht en zullen u daarover informeren.

De bijlage “boswerkzaamheden” zal in de loop van volgende week worden opgestart.

 

Met vriendelijke groet;

Gemeente Emmen

Anjo Geertsema
Beheerder openbaar groen, bos, natuur en landschap
Afdeling Dorpen en Wijken

Zuidbarge

Bomen snoeiplanning 2015 stedelijk Zuidbarge aantal 349

boswerkzaamheden – Rietlanden grote rietplas (Zuidbarge)