Bestuur

Voorzitter Aly Katerbarg-Truin alykatrui52@gmail . com
Algemeen Adjunct Hilly Dubbelhuis hillydubbelhuis@ziggo . nl
Secretaris Sjoukje Kramer jkramer02@ziggo . nl
Penningmeester Ida Mozes idamozes@planet . nl
PR-lid Hetty v.d. Kolk hetty@hettysite . nl
Lid Coby Brinkers cobybrinkers@gmail . com

Doel
Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die, door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving.

Locatie
In het dorpshuis “Het Hoefijzer” te Zuidbarge.

Aantal leden
34 leden

Activiteiten
Passage Zuidbarge/Rietlanden vergadert elke derde dinsdagavond van de maanden september tot en met april in het dorpshuis van Zuidbarge om 19.30 uur. Wij nodigen dan een spreker uit over uiteenlopende onderwerpen bv. over hulpverlening, gezondheid, natuur en cultuur. Aan het eind van het seizoen gaan we samen een dagje uit en maken een fietstochtje in de omgeving. Wij hebben eens in het seizoen uitwisseling met de PVD van Zuidbarge. Verder bezoeken we regio-avonden of ochtenden.

Lid worden?
U bent van harte uitgenodigd, kom gerust een keer kijken. Nieuwe leden zijn van harte welkom!