Bestuursleden:

Voorzitter:             Joke Kompier tel. 0591 631518
Secretaris:             Fenna Meijeringh tel. 0591 633599
Penningmeester: Henny Westerhof tel. 0591 631283
Algemeen lid:       Hillie Voors tel. 0591 634619

In de maanden september t/m april worden bijeenkomsten gehouden in ons dorpshuis ‘t Hoefijzer.
Het programma bestaat uit uiteenlopende thema’s, zowel informatief als muzikaal. De leden ontvangen een programma voor het aankomende seizoen en worden in principe op elke 4e donderdag van de maand om 14.00 uur verwacht. Na afloop van het seizoen gaan we gezamenlijk uit eten. Het aantal leden is 25. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden of kom gerust eens langs.