Molen 'Zeldenrust'
Jacoba Omvleepad 4
Zuidbarge
7825 TX Emmen
06-51 99 41 94

 

ANBI

Naam: St. Molen Zeldenrust.

Fiscaal nummer: 816233494.

Adres

  • Molen: Jacoba Omvleepad 4, 7825 TX, Emmen ( Zuidbarge). Tel. 06-51 99 41 94.
  • Secretaris: Zuidbargerstraat 75, 7812 AD, Emmen. Tel. 0591- 631365.
Bestuur:
  • S. Omvlee (voorzitter)
  • J. Omvlee (secretaris/penningmeester)
  • J. Tigelaar
  • E.L.G. Omvlee-Vos
Beleidsplan
De stichting vergaart de financiële middelen, die nodig zijn voor het behoud van de molen. Dit gebeurt door het verwerven van subsidies en donaties en het aanboren van andere mogelijke inkomsten.
Het beheer van de gelden is in handen van de penningmeester.
Het vermogen wordt aangewend voor reparaties en restauraties van de molen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen vergoeding.

Doelstelling
Het behoud van molen Zeldenrust te Zuidbarge.

Uitgeoefende activiteiten
De molen draait regelmatig en is dan toegankelijk voor het publiek.
Als de molen niet draait, is bezoek op afspraak mogelijk.
We hebben deelgenomen aan de Nationale molendag, Open monumentendag en aan de Drentse molendag.
Daarnaast nog aan het project "De Molenmuis" voor de groepen 1 en 2 van de basisschool. De kinderen brengen dan een bezoek aan de molen.
Ook ontvangen we regelmatig andere schoolklassen.

Financieel overzicht

ANBI
Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen (mits opgenomen in het testament).

Culturele ANBI
Molen Zeldenrust is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.