Inzet vrijwilligers rondom Koningsdag 2017

De Oranjevereniging Zuidbarge is weer druk bezig met de voorbereidingen voor Koningsdag 2017. Hieronder vindt u een overzicht data waarbij de hulp van vrijwilligers wordt ingeroepen.

25 april        tentopbouw
26 april        inrichten en veld klaar zetten
27 april        Koningsdag
28 april        Superfeest
29 april        Volleybal/Jeu de Boules
30 april        Opruimen
1 mei           tent afbreken

Om alles goed te kunnen laten verlopen, is de hulp van vrijwilligers echt onontbeerlijk. Indien u wilt helpen, kunt u contact opnemen met
Janet Dusseljee, 06-52397623; mail: janetdusseljee@gmail.com