Extra ledenvergadering Plaatselijk Belang

Op donderdag 7 mei 2015 vindt om 20.00 uur een Bijzondere Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Zuidbarge plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Vanaf 19.45 uur is het dorpshuis ’t Hoefijzer open.

AGENDA

  1.  Opening
  2.  Aanpassing fietsoversteek. De gemeente heeft een voorstel ontwikkeld t.a.v. de aanpassing van de fietsoversteek in de Zuidbargerstraat. Toelichting door de heer Patrick Mink van de gemeente.
  3. Bomenplan. De gemeente heeft voor heel Emmen een plan ontwikkeld t.a.v. het snoeien en kappen van bomen. Toelichting over de consequenties voor Zuidbarge door de heer Anjo Geertsema van de gemeente.
  4. Grasmaaien van bermen. Het maaien van de bermen binnen Zuidbarge gebeurt niet overal even vaak. De gemeente wil dit beleid toelichten en wil tevens kijken naar mogelijkheden voor toekomstig beleid. Dit punt wordt toegelicht doorde heer Anjo Geertsema van de gemeente.
  5. Rondvraag.
  6. Sluiting.