Buurtsupport

Het kabinet wil zorg en werk dicht bij de burgers organiseren. Dat gebeurt door het decentraliseren van overheidstaken naar de gemeenten. Hierbij gaat het om invoering Participatiewet, overheveling van de Jeugdzorg en overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO. Buurtsupport bereidt zich samen met andere organisaties hierop voor en presenteert zich daarbij als de nieuwe buurman. Buurtsupport is het platform voor sociale activering en leefbaarheid in dorpen. Buurtsupport biedt bewoners en maatschappelijke organisaties een aantal diensten aan. Te denken valt hierbij aan:

  • helpende handen bij praktische klussen
  • ondersteuning van activiteiten
  • sociaal vangnet
  • stimuleren zelfredzaamheid
  • hulp bij inkomensbeheer

Klik hier voor meer informatie en het jaarbericht van Buurtsupport.