Activiteitenclub

Bestuur:
Deze club heeft geen officieel bestuur maar een activiteitencommissie die bestaat uit de volgende personen:

Jopie Hillbrands 0591-630881
Dina Meppelink 0591-630901
Jan Voors 0591-634619
Gerrit Dekkema 0591-633668
Piet Zantingh 0591-630822

Bij één van deze personen kan men zich opgeven om lid van deze club te worden.


Onstaan
In 1986 heeft het toenmalige bestuur van Plaatselijk Belang een commissie in het leven geroepen om z.g. spelavonden te organiseren om hierdoor de contacten tussen de inwoners van het dorp te vergroten.

Doel van de avonden
Door middel van spel op een ongedwongen wijze de contacten verstevigen.

Invulling van de avonden
Een vast onderdeel van deze avond is de sjoelcompetitie, waarbij aan het eind van het seizoen aan de winnaar een wisselbeker wordt uitgereikt. Verder worden de avonden soms gevuld met bingo, quizzen, Oudhollandse spelen, etc. Voor de laatste bijeenkomst wordt in overleg met de clubleden meestal een uitstapje georganiseerd en wordt de dag besloten met een koffietafel.