Aansprakelijkheid- en vrijwilligersverzekering gemeente

Het bestuur van Plaatselijk Belang ontving onderstaande informatie over de aansprakelijkheid- en vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft afgesloten. Deze verzekering is ook van toepassing op alle vrijwilligers die voor verenigingen binnen de gemeente actief zijn.

Hierbij willen wij u informeren over de aansprakelijkheid- en vrijwilligersverzekering voor de EOP’s.

 Aansprakelijkheid
 EOP-ers vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Emmen voor zover geen eigen verzekering hiervoor is gesloten.

Vrijwilligersverzekering
Deze verzekering is bedoeld voor de vrijwilliger die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Het gaat dus om het individu (een EOP-er).

De vrijwilligersverzekering is een aanvullende verzekering met relatief laag verzekerde bedragen. Dit betekent dat eigen afgesloten verzekeringen niet zomaar beëindigd moeten worden. Bestaande verzekeringen hebben vaak een hogere en/of betere dekking en zijn toegesneden op de persoonlijke situatie. Indien er geen verzekeringen zijn gesloten kan de vrijwilligersverzekering uitkomst bieden.

Meer informatie omtrent deze verzekering is hieronder te vinden.

Collectieve vrijwilligersverzekering

Vanaf 1 april 2009 heeft de gemeente Emmen een vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, waaronder begrepen maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers. Onder vrijwilliger wordt niet verstaan leden van de vrijwillige brandweer of vrijwillige politie.

Maar liefst 25% van alle Nederlanders doet aan een vorm van vrijwilligerswerk. Voorbeelden zijn: vrijwilliger van een vereniging,  buddy van zwaar zieke mensen, klaar-over bij school, een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis. Belangrijk werk dat echter ook risico´s met zich mee kan brengen. De gemeente Emmen heeft daarom een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

De vrijwilligersverzekering heeft het karakter van een ‘vangnetverzekering’, dit betekent in de praktijk dat aangetoond moet worden dat er elders geen dekking bestaat.

 

Wat is er verzekerd?

– aansprakelijkheid voor vrijwilligers;
v.b. een vrijwilliger veroorzaakt schade aan kleding van bezoeker

– aansprakelijkheid voor rechtspersonen;
v.b. een vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade, voortvloeiende of verband houdend met het vrijwilligerswerk, heeft toegebracht aan          derden.

– ongevallen en persoonlijk eigendommen;
v.b. een vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap en loopt schade op

– verkeersaansprakelijkheid vrijwilliger en ongevallen inzittende verzekering;
v.b.  een vrijwilliger moet met de auto naar een bepaald punt en onderweg krijgt hij een aanrijding;
                   of een vrijwilliger bezorgt voor ouderen maaltijden en botst met de auto tegen een paaltje.
                  Niet gedekte schade door verzekeraar is onder deze polis gedekt

– bestuurdersaansprakelijkheid;
v.b. penningmeester schaft printer/kopieerder aan die later niet gefinancierd kan worden. Leverancier stelt vervolgens ieder bestuurslid in het privé vermogen aansprakelijk

– rechtsbijstand vrijwilligers;
v.b. een EHBO vrijwilliger wordt tijdens de sportdag door een toeschouwer geslagen en heeft zowel materiële schade als letsel en wil deze schade verhalen op de veroorzaker

 

Automatisch verzekerd
Registratie of aanmelding is niet nodig. Vanaf 1 april 2009 zijn alle vrijwilligers in de gemeente Emmen automatisch verzekerd.

 

Meer weten?
Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met het bureau Verzekeringen van de gemeente Emmen.  tel. 0591 689438 of 689439.
Uitgebreide informatie en polisvoorwaarden kunt u raadplegen via de website www.vrijwilligerswerkemmen.nl. (kopje informatie)

 

Schademelding
Denkt u een beroep te moeten/kunnen doen op de vrijwilligersverzekering dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Servicepunt Emmen (tel. 0591 680888) voor het opvragen van een schadeformulier. Ook kunt u het formulier aanvragen door  het sturen van een email naar vsp@welzijngroepsedna.nl